KIZILCASOGUT
  Banaz
 
BANAZ

İlçemiz 1953 yılına kadar bir bucak merkezi iken, bu tarihte; bağlı bulunduğu Uşak İlçesi İl, Banaz Bucağı da İlçe merkezi olmuştur.

Doğusunda; Sandıklı ve Sincanlı İlçesi, Güneyinde; Sandıklı ve Sivaslı İlçesi, Batısında; Uşak İli ve Gediz İlçesi, Kuzeyinde; Gediz ve Dumlupınar İlçesi ile çevrili, Ege Bölgesinin ilk çukuru sayılan Murat ve Burgaz Dağlarının çevrelediği ovada; Afyon-İzmir demiryolu ile Ankara- İzmir asfaltı güzergahında bulunan İlçemiz, İl Merkezine 31, Afyon İlinen 80, Hava Alanına ise 25 Km. mesafededir. 1063 Km2. Yüzölçümüne sahip İlçemiz % 56 oranındaki ormanlık alanı ile Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve her yöresi insana huzur veren bir yerleşim birimidir.

Nüfus Durumu :
2000 Genel Nüfus sayımına göre İlçe merkezi nüfusu 16.579 olup, Toplam nüfusu 43.667’dir-.

İdari Durumu :
Banaz İlçesinin 45 Köyü ve 2 Kasabası vardır. İlçe merkezinde 5, Büyükoturak Kasabasında 2 ve Kızılcasöğüt Kasabasında 3 olmak üzere toplam 10 Mahalle mevcuttur. Ayrıca; Ulupınar Köyüne bağlı Boduç Damları ve Fakı Damları, Yazıtepe Köyüne bağlı Avgan Damları, Kuşdemir Köyüne bağlı Kükürt ve Mıstık Damları, Kızılhisar Köyüne bağlı Danaoğlu Damları, Kaplangı Köyüne bağlı Şirindere Mahallesi olmak üzere 8 mezra bulunmaktadır.

İş ve Çalışma Hayatı :
İlçemiz Merkez Nüfusunun % 40’ı tarımla, % 30’u ticaretle ve % 30’u da Kamu Kuruluşlarında ve İlçedeki mevcut fabrikalarda memur ve işçi statüsünde çalışarak geçimini temin etmektedir. Diğer Kasaba ve Köylerimizde ise nüfusun % 80’i tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, %10’u başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda ve İsviçre gibi yabancı ülkelerde işçi olarak çalışmakta, % 10’u ise özellikle orman işlerinde çalışarak geçimini temin etmektedir.

Eğitim Durumu :
a) Örgün Eğitim :
İlçemiz halkının % 98’i okur yazar olup, İlçemiz onarım isteyen bazı okul binaları dışında eğitim ve okullaşma açısından alt yapısını tamamlamış durumdadır.

İlçemizde 1 Klasik Lise, 2 Çok Proğramlı Lise, 1 Anadolu Lisesi ve 1 Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere 5 Lise ve 37 İlköğretim Okulu bulunmaktadır. İlköğretim Okullarının 18’inde 8 yıllık eğitim, 19 unda ise birinci kademe eğitimi yapılmaktadır.

İlçemizde, 2001-2002 eğitim öğretim yılında 4 köyde öğrenci olmadığından bu köylerin ilköğretim okulları kapatılmış, bu köylerdeki öğrencilerin bir kısmı isteklerine göre İlçemiz merkezindeki Pansiyonlu İlköğretim Okuluna yerleştirilmiş olup, bir kısmı ise kendi imkanları ile başka okullarda öğrenimlerine devam etmektedirler. Pansiyonlu İlköğretim Okulunda 170 öğrenci barındırılmakta olup, kapasitesi 200 öğrencidir. İlçe genelinde, 35 yerleşim yerinden 9 merkezi okula 1012 öğrenci taşınmakta ve bu öğrencilere İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca öğle yemeği verilmektedir. İlçemizdeki mevcut okullarda idareciler dahil 376 öğretmen, 11 Memur ve 38 Hizmetli görev yapmaktadır. İlçemizde Ana Sınıflarında 212, İlköğretim Okullarında 5474, Liselerde 1130 olmak üzere toplam 6816 öğrenci öğrenim görmektedir.


İlçemizde Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Banaz Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu Yüksek Okulda; İşletmecilik, Seramik, Kimya ve Mobilya-Dekorasyon olmak üzere toplam dört bölüm bulunmakta olup, bu bölümlerde toplam 374 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksek Okulda 1 Yardımcı Doçent Doktor, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman görev yapmaktadır.

İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü’nde 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı ve 1 Hizmetli ile Sözleşmeli statüde 13 usta öğretici görev yapmakta olup, 2001-2002 eğitim öğretim yılında çeşitli alanlarda 21 Kurs açılmıştır. Bu kurslara 410 kursiyer devam etmiştir.

İlçemiz Çıraklık Eğitim Merkezi, Küçük Sanayi Sitesindeki idare binasında eğitimini sürdürmektedir. 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 5 Öğretmen ve 1 Teknisyen görev yapmaktadır. 284 öğrenci çeşitli alanlarda eğitim görmektedir.

Sağlık :
İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 10 Sağlık Ocağı, 26 Sağlık Evi ve 1 Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Bu ünitelerde; 4 Uzman Hekim, 18 Pratisyen Hekim, 1 Diş Tabibi, 19 Sağlık Memuru, 19 Hemşire, 39 Ebe, 5 Rontgen Teknisyeni, 2 Laboratuvar Teknisyeni, 5 Memur, 1 Hastane Müdürü, 1 Hastane Müdür Yardımcısı, 2 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 10 Şoför ve 28 Hizmetli olmak üzere toplam 140 personel görev yapmaktadır. Devlet Hastanesi 50 yatak kapasiteli olup, ameliyathane, acil servis ve diğer donanımları ile ambulansı ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Narkoz Teknisyeni veya Narkoz Uzmanına ihtiyaç vardır.

Tarım :
İlçemizde tarım önemli bir yer tutmaktadır. İlçe Yüzölçümünün % 56’sı ormanla kaplıdır. 277.640 Dekar kuru tarım alanı, 60.630 Dekar sulu tarım alanı, 30.000 Dekar Çayır ve Mera, 24.030 Dekar tarıma elverişli olmayan alanlar ve 1.220 Dekar alan da bağ arazilerinden oluşmaktadır. Genellikle hububat, şeker pancarı ve haşhaş üretimi yapılmaktadır. 2000 yılında 21.000 ton buğday, 7.000 ton arpa, 8.050 ton nohut, 300 ton kuru fasulye üretimi yapılmıştır.

Ülkemizde Haşhaş ekiminde İlçemiz ilk sırada yer almaktadır. 1999-2000 dönemi alım kampanyasında 114 ton haşhaş kapsülü alınmış ve karşılığında üreticiye 71.820.000.000.-TL. ödeme yapılmıştır. 2000/2001 ekim döneminde 2377 çiftçiye 13.098 Dekar haşhaş ekim izni verilmiştir. Yazlık ekimlerle birlikte bu rakamın 15.000 Dekara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şeker pancarı ekimi de iyi düzeydedir. 2000 yılında 34.663 ton pancar alımı yapılmıştır. Şeker pancarı ekiminde devam eden Kota uygulaması, üreticileri pancar ekiminden uzaklaştırmaktadır.

İlçemizde son 15 yıldır, meyvecilik alanında büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. 2000 yılında 41 ton Ceviz, 839 ton vişne, 1.617 ton elma, 312 ton kiraz üretimi yapılmıştır. Son üç yıldır da Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen seracılık büyük rağbet görmeye başlamıştır.

Hayvancılıkta ise özellikle süt ve besi sığırcılığı önemli bir yer tutmaktadır. Günlük süt üretimi 50 ton civarında olan İlçemizde, 15.298 edat büyükbaş hayvan, 37.627 adet küçükbaş hayvan, 80.000 adet kanatlı, 1491 adet arı kovanı bulunmaktadır. 113 işletmede toplam 1.250 adet sığır besiciliği, 44 işletmede ise 2370 adet koyun besiciliği yapılmaktadır. Yıllık bazda; 7.5 ton bal üretimi, 22 milyon adet yumurta üretimi, 1.241 ton et üretimi yapılmaktadır.


Bankacılık, Sanayi ve İstihdam :
İlçemizde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Şekerbank ve Türkiye Halk Bankası şubesi bulunmaktadır.

Uşak Seramik Fabrikası, Bantaş Nişasta Fabrikası, iki adet un fabrikası, bir Yem Fabrikası, bir Emprenyeli Ahşap İşletme Fabrikası, iki Tuğla ve Kiremit Fabrikası, bir Mukavva ve Ambalaj Fabrikası, bir Dahem Parke Fabrikası; İlçemizde bulunan Fabrikalardır. Bu fabrikalarda 600-700 civarında işçi istihdam edilmektedir. İlçemiz Küçük Sanayi Sitesi İzmir Asfaltı üzerinde 2. KM. de hizmet vermektedir. Faal işyeri sayısı 85 olan sitede 45 yeni işyeri yapım çalışmaları devam etmektedir.

Turizm :
İlçemiz Hamam Boğazı mevkiinde 62 derece sıcak suyu olan tedavi kabiliyetli kaplıca vardır. İl Özel İdaresince 1994 yılında Banaz Belediyesine 15 yıllığına kiraya verilmiş olup, Belediye tarafından diğer bölümleri yap işlet şeklinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuş, daha sonra İl Daimi Encümenince 1997 yılında ihale yoluyla 52 Milyar lira bedelle tesisler Hitit Seramik A.Ş. ye satılmıştır. Ayrıca; Evrendede, Çatalçam, göletler çevresi uygun mesire yerleridir.

Ulaştırma :
Ankara – İzmir E-96 karayolu ile Afyon – İzmir demiryolu İlçemiz içerisinden geçmektedir. Ayrıca; İlçemizi Sandıklı İlçesine bağlayan karayolu vardır.

İlçemizin Köy ve Kasabalara ulaşımı iyi düzeyde olup, 41 Köy yolu ile iki Kasaba yolu asfalttır. Diğer dört köye ulaşım stabilize yol ile yapılmakta olup, alt yapısı iyi durumdadır.

Haberleşme :
İlçemizde Radyo-Televizyon yayınları rahatlıkla izlenmekte ve dinlenmektedir. İlçemiz Merkez ve Köylerinde 18 otomatik santral mevcuttur. Bu santrallerin 12.294 telefon kapasitesi olup, 10.206 bağlı abonesi vardır. Telefonsuz köyümüz bulunmamakta ve her dört kişiye bir telefon düşmektedir.

Kadastro :
45 Köyümüzden 41 köyün kadastrosu tamamlanmıştır. Yazıtepe ve Ovacık Köylerinde köy içi çalışmaları bitirilmiş, Ayrancı Köyünde çalışmalar devam etmekte olup, Yenice Köyüne ise hiç başlanmamıştır.

İçmesuyu :
İlçemiz merkez ve Kasabalarının içmesuyu sorunu yoktur. 38 Köyümüzün içme suyu şebekeli sisteme dahildir. Yedi köyümüz çeşmeli sistemdedir. Bazı köylerimizin içmesuyu yetersiz olup, yeterli içmesuyu temini çalışmaları devam etmektedir.

Kanalizasyon :
İlçemiz merkez ve Kasabalarında kanalizasyon sorunu yoktur. 11 köyümüzde kanalizasyon tamamlanmış, Çamsu ve Derbent Köylerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Diğer Köylerimizde kanalizasyon yoktur.

 


MAHALLİ İDARELER


Banaz Belediyesi :
Banaz Belediyesi 1953 yılında kurulmuştur. 2002 yılı tahmini gelir-gider bütçesi 2.752.000.000.000.-TL. dır. Belediyede 32 Memur, 80 Daimi İşçi, 42 Geçici İşçi olmak üzere toplam 154 personel çalışmaktadır.

Büyükoturak Belediyesi :
Büyükoturak Belediyesi 1957 yılında kurulmuştur. 2001 yılı tahmini gelir gider bütçesi 454.000.000.000.-TL. dır. Belediyede 13 Memur ve 9 geçici işçi olmak üzere 22 personel çalışmaktadır.

Kızılcasöğüt Belediyesi :
Kızılcasöğüt Belediyesi 1977 yılında kurulmuştur. 2001 yılı tahmini gelir gideri 468.000.000.000.-TL. dır. Belediyede 9 Memur ve 7 geçici işçi olmak üzere 16 personel çalışmaktadır.


ASAYİŞ VE GÜVENLİK

Emniyet Teşkilatı :
Banaz İlçe Emniyet Teşkilatı 1970 yılında Emniyet Komiserliği olarak kurulmuş, daha sonra 1985 yılında (B) tipi Emniyet Amirliğine, 1989 yılında ise Bakanlar Kurulu Kararıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

İlçe Emniyet Teşkilatında, 1 Emniyet Müdürü, 1 Başkomiser , 39 Polis Memuru, 6 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, 1 Memur ile 1 Teknisyen Yardımcısı olmak üzere 49 personel görev yapmaktadır. Bunlardan; 1 Başkomiser, 18 Polis Memuru ve 6 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Merkez Karakol Amirliğinde, diğerleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışmaktadır.

İlçemizde C Tipi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, 25.11.1994 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile açılması planlanmış, ancak; 02.08.1999 tarihinde bilfiil ekip hizmetlerine başlamıştır. 9 Polis Memuru görevlidir.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde; 1999 Model 1 adet Renault 19, 1982 model 1 adet Renault Binek, 1 adet 1990 model Renault Toros, 1 adet 1984 model Ford Minibüs, 1 adet 2000 model Ford Transit Minibüs ve 2 adet MZ 301 Motosiklet olmak üzere toplam 7 adet araç bulunmaktadır. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde 2 adet Renault 19 ve 1 Adet Renault Toros otomobil mevcuttur.

Jandarma Teşkilatı :
İlçe Jandarma Komutanlığı toplu sistem esasına göre görev yapmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1 Subay, 7 Astsubay, 7 Uzman Çavuş, 54 Erbaş ve Er olmak üzere toplam 73 personel görev yapmaktadır.

Jandarma hizmetinde; 1 adet 2000 model Renault Europa, 1990 ve 1991 model 2 adet Renault Toros, 1’i 1996, 2’si 1997, 1’i 2001 model 4 adet Ford Transit Minibüs olmak üzere toplam 6 adet araç bulunmaktadır.


İlçe Jandarma Komutanlığının 2 daireli lojmanı hizmet binasına katılmış olup, lojmanı bulunmamaktadır. Hizmet binasını İlçe dışarısına çıkarma çalışmaları devam etmektedir. İlçe Jandarma trafik ekibi kurularak çalışmalarına başlamıştır.


İLÇEMİZDE YÜRÜTÜLEN ÖNEMLİ YATIRIM VE ÇALIŞMALAR


1- KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BANAZ MESLEK YÜKSEK OKULU:
Halen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait civa tesislerinde hizmet vermekte olan Banaz Meslek Yüksek Okulu için yeni okul binası inşaatı sürmektedir. 2000 yılı birim fiyatlarıyla proje tutarı 814 Milyar TL. olup, şu ana kadar 244 Milyar TL. harcama yapılmıştır. 2001 Yılı yatırım programından 50 TL. Milyar Ödenek ayrılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve yerel imkanlarla inşaat devam etmektedir. Kaba inşaatı bitmek üzeredir.

2- KÜÇÜKLER BARAJI :
Karacahisar Köyü altındaki Küçükler Barajı ve sulama inşaatı DSİ Bölge Müdürlüğünce ihale edilmiştir. 1995 yılı birim fiyatlarına göre keşif bedeli 230 Milyar TL. dır.

Sulama alanı 1569 hektardır. İlimiz sınırları içerisindeki havzaların en büyüğüdür. Su toplama kapasitesi 11.4 hm3.tür. İleriki yıllara yansıtılmış bir projedir. 2000 yılı sonuna kadar yapılan harcama miktarı 2.873 Milyar TL. dır. 2001 yılı yatırım programından ayrılan ödenek miktarı 470 milyar TL. dır. Baraj tamamlandığında; Baltalı, Küçükler, Ayrancı ve Çamsu Köylerine hizmet verecektir.

3- KOZVİRAN BARAJI :
Büyükoturak Kasabası Kozviran Mahallesinde yapımı devam eden Kozviran sulama göletinin yapımına l996 Temmuz ayı başında başlanmıştır. Gövdesi tamamlanan göletin şebekesi tamamlandığında Büyükoturak Kasabası İstasyon Mahallesi ve civarındaki arazilerin sulaması yapılacaktır.

4- AHAT GÖLETİ :
3 Trilyon TL. keşif bedelli Ahat sulama göletinin ihalesi 2000 yılında yapılmış olup, 2001 yılı için 360 Milyar TL. ödeneği mevcuttur ve inşaat devam etmektedir.

5- KÖY HİZMETLERİ ŞANTİYE BİNASI:
Kaba inşaatı tamamlanmış durumdadır. Hizmete açılması halinde; özellikle kış aylarında kapanan köy yollarının daha kısa sürede ulaşıma açılması sağlanacaktır.

6- KIZILCASÖĞÜT İLKÖĞRETİM OKULU :
Kaba inşaatı bitmiş durumdadır. Müteahhidi işi bırakmıştır. Kalan kısımları ihale aşamasındadır.


İLÇEMİZİN ÖNEMLİ İHTİYAÇLARI VE SORUNLARI

1- İlçemiz Hükümet Konağı mevcut haliyle ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Birimler sıkışık bir vaziyette hizmetlerini ifa etmekte, dolayısıyla hizmetlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesi güçleşmektedir.

 

Hükümet Konağına blok kat ilavesi projesi, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18.08.1995 gün ve 20092 sayılı yazısı ekinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 1996 yatırım programında yer almasına rağmen bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır.

2- İlçemizde; 500 kişilik kapalı spor salonu 21.06.1999 tarihinde hizmete girmiş olup, çatısı akmakta, tabanından nem almakta olduğundan faydalanılamamaktadır. Taban parkelerinin plastik parkeye dönüştürülmesi ve çatısının onarımının yapılması gerekmekte olup, spor salonu bahçesine halı saha yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

3- İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğünün hizmet binası yoktur. Adına tahsisli 1515 M2. genişliğindeki arsası üzerine bir an önce hizmet binası yapılması gerekmektedir.

4- Cumhuriyet ilköğretim okulu ve Gürlek Köyü ilköğretim Okullarına ek bina yapımı 2001 yılı yatırım planlamasına alınmak üzere teklifte bulunulmuştur. Yenice Köyüne 3 derslikli ek bina yapılması, Çamsu Köyünde bulunan İlköğretim okulunun 100 yataklı pansiyonlu İlköğretim Okuluna dönüştürülmesi, Alaba Köyüne İlköğretim Okulu binasının tamamlanması, Büyükoturak Lisesi’nin baraka binalarda eğitim öğretime devam etmesi nedeniyle lise binası yapılması gerekmektedir.

5- 1999 yılında meydana gelen deprem sırasında hasar gören İlçemiz Mahire Eynel İlköğretim Okulu binasının onarımı hususunda herhangi bir gelişme olmamıştır. Okul, halen 31 Ağustos İlköğretim Okulu binasında eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Okulun dayanıkla hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

6- 50 Yatak kapasiteli İlçemiz Devlet hastanesinde Uzman Doktor olarak sadece 1 Çocuk Doktoru, 1 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Dahiliyeci, 1 Kadın Doğum Uzmanı bulunmaktadır. 1 Narkoz Teknisyeni ve Narkoz Uzmanı atanmasına ihtiyaç vardır.

7- İlçemize bağlı 45 köyden 41’inin yolu asfalttır. Ancak, bu yolların acil bakıma ihtiyacı vardır. Özellikle 14 Köye hizmet veren Banaz Köyü - Ayrancı Köyü arasındaki yolun bir an önce bakımının yapılması gerekmektedir. Yine, bu grup yolu üzerinde Banaz Köyü girişinde mevcut köprü dar olup, genişletilmesine veya yanına aynı genişlikte bir köprü daha yapılmasına ihtiyaç vardır.

8- İlçemizden geçen E-96 karayolunda sık sık trafik kazaları meydana gelmektedir. Yol üzerinde sinyalizasyon yapılmış olmasına rağmen şehir geçişinin bölünmüş yol haline getirilmemiş olması nedeniyle arzu edilen düzenli ve güvenli trafik akışı temin edilememiştir. Şehir geçişinin bölünmüş yol haline getirilmesi aciliyet arzetmektedir.

Katkılarından Dolayı Ersin DOĞAN'a teşekkürler

 
  TOPLAM 15585 ziyaretçi (27080 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=